Techniki olimpijskie

Na tych zajęciach będą omawiane podstawy Clean & Jerk oraz Snach. Będą to zajęcia skoncentrowane na technice dzięki czemu będzie możliwość doskonalenia ćwiczeń sprawiających najwięcej trudności spośród tych występujących często w treningu CrossFit:)